Законодавча ініціатива для Верховної ради дев’ятого скликання на основі законопроекту №6240 «Про внесення змін до деяких законів України (щодо виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян)»

ПРЕДМЕТ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Законопроектом пропонується внести зміни до Законів України «Про Державний реєстр виборців», «Про місцеві вибори», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», забезпечивши виборчі права внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян шляхом зміни підходу до визначення виборчої адреси виборця.  Пропонується, що виборець, який проживає не за місцем реєстрації, може подати до Державного реєстру виборців заяву про зміну виборчої адреси, додавши до заяви документи, які підтверджують фактичне місце проживання (довідка про взяття на облік ВПО, договір оренди житла, свідоцтво про ведення підприємницької діяльності або про право власності на житло тощо). При цьому зареєстроване місце проживання не змінюється.

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ / ЗМІНИ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

1. Законами України «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про місцеві вибори», а також Виборчим Кодексом (прийнятий ВРУ 11.07.2019р., але не підписаний Президентом) передбачається, що до списків виборців включаються виборці, виборчі адреси яких відносяться  до тієї чи іншої виборчої дільниці відповідно до відомостей Державного реєстру виборців. Частиною третьою статті 8 Закону України «Про Державний Реєстр виборців» визначається, що виборчою адресою виборця є адреса, за якою зареєстровано його місце проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».  Внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованих територіях, яке не можуть змінити на адресу фактичного проживання за місцем переселення.

2. Чинні підстави визначення виборчої адреси та формування списків виборців засвідчують, що єдиним механізмом участі внутрішньо переміщених осіб у загальнонаціональних виборах є тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси (Постанова ЦВК №893 від 13.09.2012). Для зміни місця голосування на президентських та парламентських виборах виборець повинен не пізніш ніж за п’ять днів до дня голосування звернутися до Державного реєстру виборців із відповідною заявою. Після зміни місця голосування виборець зможе проголосувати на виборах Президента України та у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на парламентських виборах, але не зможе проголосувати за кандидатів в народні депутати України в одномандатних виборчих округах та на місцевих виборах. У контексті пошуку сталого рішення для внутрішньо переміщених осіб  необхідно зважати на те, що тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси є процедурою «одноразового» застосування і у виборця вже на наступних виборах виникне необхідність знову звертатися із заявою до органу ведення Державного Реєстру виборців, – тому що заява про зміну місця голосування не змінює виборчу адресу виборця.

3. На місцевих виборах процедура тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси не застосовується взагалі, тобто внутрішньо переміщені особи не мають ніякої можливості реалізувати своє право голосу за місцем фактичного проживання в нових громадах.

4. Імперативна прив’язка процедур визначення виборчої адреси до чинної системи реєстрації місця проживання громадян має ознаки непрямої дискримінації, а також не враховує внутрішніх міграційних реалій, приводить до обмеження участі значної частини виборців у голосуванні (близько 7 млн. виборців, з яких 1,2 млн. – ВПО).

5. За результатами всеукраїнського опитування, проведеного в травні 2019 року Міжнародною фундацією з виборчих систем в Україні IFES, 71% українців загалом згодні й 19% переважно згодні, що ВПО, які живуть у новій громаді, повинні мати можливість брати участь як виборці на місцевих виборах за місцем свого проживання. 66% згодні і 22% переважно згодні, що ВПО у своїй громаді повинні брати участь у вирішенні питань, які впливають на їхні нові громади, наприклад у громадських слуханнях.

ПОЗИТИВНІ НАСЛІДКИ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ

Реалізація закону дозволить:

– забезпечити можливість внутрішньо переміщеним особам, іншим мобільним всередині країни громадянам реалізувати свої конституційні виборчі права на всіх видах виборів, в тому числі місцевих;

– запобігти дискримінації за місцем проживання та регіональною ознакою громадян під час реалізації виборчих та інших прав;

– гармонізувати законодавство України із міжнародними стандартами політики щодо внутрішньо переміщених осіб, трудових мігрантів та інших категорій громадян;

– створити сприятливі умови для інтеграції внутрішньо переміщених осіб та їх рівноправної участі у вирішенні питань загальнонаціонального та локального значення за місцем переселення (фактичного проживання вже 5 років);

– знизити соціальну напругу у взаємодії між органами державної влади та мобільними всередині країни громадянами.

ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ

Законопроект не несе ризиків при ухваленні. За висновками Головного науково-експертного управління, організаційних перешкод у реалізації зазначених у законопроекті №6240 завдань не вбачається.

Зволікання із прийняттям закону призведе до:

– виключення 1,2 мільйонів внутрішньо переміщених осіб старше 18 років з майбутніх місцевих виборів;

– невиконання Україною положень ст.25 Міжнародного Пакту про громадянські та політичні права (в жовтні 2019 року Україна буде доповідати про виконання положень Пакту на 127-й сесії Комітету ООН з прав людини в Женеві);

– рекомендацій Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи;

– рекомендацій Резолюції ПАРЄ 2198(2018) «Гуманітарні наслідки війни в Україні» («Запровадити механізми забезпечення виборчих прав ВПО на всіх виборах, у тому числі місцевих»)

СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН

Право громадян України на реалізацію права голосу визначено Конституцією України (ст.38, ст.70).

У даній сфері правового регулювання діють такі акти:

1. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 1, ст. 1);

2. Закон України «Про Державний реєстр виборців» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 20, ст. 282 );

3. Закон України «Про місцеві вибори» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), Голос України /офіційне видання від 07.08.2015 / № 143-144 /);

4. Закон України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 14, ст. 81);

5. Закон України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 10-11, ст. 73);

6. Закон України «Про всеукраїнський референдум» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 44-45, ст. 634).

7. Виборчий Кодекс (в разі набуття чинності)

НАЯВНІСТЬ ЗАКОНОПРОЕКТІВ З ПОРУШЕНОГО ПИТАННЯ

Зареєстровано в ВР VIII скликання:

1. Законопроект №4471 (н.д. Вілкул, Білий, Гальченко та інш.)

2. Законопроект №6240 (н.д. Г.Немиря, М.Наєм, Г.Гопко, С.Тарута, Н.Веселова та інш.)

3. Законопроект №2501а-1 (н.д. С.Тарута, Г. Гопко, Н.Веселова та інші)

4. Законопроект №2501а-2 (н.д. Ю.Льовочкіна)

5. Законопроект №2501а (н.д. В.Бондар, В.Хомутиннік)

6. Законопроект №5148 (н.д. Є.Мураєв)

Жоден із законопроектів не пройшов перше читання.

Законопроекти №6240 та №4471 отримали висновок Комітету з питань правової політики та правосуддя, але на розгляд ВР винесені не були.

Завантажити законодавчу ініціативу у вигляді таблиці