На сайті Верховної Ради нарешті опубліковано Порівняльну таблицю до Виборчого кодексу (з пропозиціями Президента України). Нагадаємо, 18 листопада ГО «ГРУПА ВПЛИВУ» ініціювала збір підписів під заявою щодо неприпустимості прийняття Виборчого кодексу без врахування положень про виборчі права внутрішньо переміщених осіб.

У новій редакції кодексу містяться норми, на яких тривалий час наполягав Громадський холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ” спільно з партнерами про забезпечення виборчих прав ВПО! Фактично тут продубльовані положення Законопроекту №6240 , а саме – процедури, які полегшують громадянам, котрі мешкають не за місцем офіційної реєстрації, доступ до голосування на всіх видах виборів. Сьогодні це, як відомо, насамперед внутрішньо переміщені особи та трудові мігранти в межах країни.

Отже, в оновленому проєкті Кодексу йдеться про наступне:

«2. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою заяву, до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця.

3. Зазначене у частині третій статті 8 цього Закону звернення щодо зміни виборчої адреси може бути подане виборцем до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, до якої віднесено виборчу адресу, на яку змінюватиметься поточна виборча адреса виборця, не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу виборів або процесу референдуму, що проводяться на території, в межах якої виборець просить визначити його виборчу адресу. У разі, якщо на відповідній території одночасно проводяться декілька виборів (референдум), таке звернення може бути подане не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу тих виборів (референдуму), голосування на яких проводиться раніше, ніж голосування на інших виборах, які відбуваються одночасно.

У разі надходження звернення виборця щодо зміни виборчої адреси пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу відповідних виборів або процесу референдуму (із урахуванням особливостей щодо виборів та референдуму, передбачених абзацом першим цієї частини, які проводяться одночасно), орган ведення Реєстру приймає мотивоване рішення про відмову у внесенні зміни до його виборчої адреси, копія якого не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення направляється виборцю з одночасним повідомленням про можливість подання звернення щодо зміни виборчої адреси після завершення виборчого процесу відповідних виборів.

У випадку, передбаченому абзацом другим цієї частини, або у разі, якщо строки виборчих процесів з відповідних виборів (процесу референдуму) повністю або частково збігаються, виборець може подати звернення щодо зміни виборчої адреси після завершення виборчого процесу виборів, голосування на яких відбувається останнім.

4. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси на підставі частини третьої статті 8 цього Закону, виборець зобов’язаний додати до заяви, зазначеної у частині другій цієї статті, копію документа, який підтверджує його фактичне проживання за вказаною ним адресою. Виборець обґрунтовує зміну виборчої адреси одним з документів, перелік яких зазначено у частині п’ятій цієї статті.

5. До документів, що підтверджують фактичне проживання виборця за адресою, зазначеною у заяві, передбаченій частиною 2 цієї статті, та належно обґрунтовують зміну виборчої адреси на підставах, передбачених частиною третьою статті 8 цього Закону, належать:
  1. 1) договір оренди житла за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою;
  2. 2) виданий органом державної влади чи органом місцевого самоврядування документ, який засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності за адресою житла, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою;
  3. 3) документ, який підтверджує право власності на житло за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою;
  4. 4) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
  5. 5) документ, який засвідчує здійснення виборцем догляду за особою, місце проживання якої зареєстровано відповідно до Закону України “Про  свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою;
  6. 6) документ, що засвідчує перебування виборця у шлюбі або у родинних відносинах із особою, місце   проживання якої зареєстровано  відповідно до Закону України “Про  свободу пересування та вільний  вибір місця проживання в Україні” за адресою, яку виборець просить визначити його новою виборчою адресою…».
Таким чином за такої процедури українські громадяни, які мешкають поза місцем офіційної реєстрації, отримають можливість подавати документи й голосувати на усіх видах виборів. Перешкоди на шляху до волевиявлення буде знято!

Розгляд Виборчого кодексу запланований на наступний тиждень (початок грудня). Передбачається, що у разі його ухвалення, він вступить у дію з 1 січня 2020 року.

Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ» висловлює подяку усім колегам з громадського середовища за принципову наполегливу позицію щодо відновлення конституційних прав громадян й підтримку наших ініціатив. Також ми дякуємо Президентові та народним депутатам за внесення відповідних пропозицій у текст Виборчого кодексу й готовність закріпити усі згадані норми у вітчизняному законодавстві!

З надією чекаємо на голосування!

Фото