Skip navigation
Хто має право на отримання статусу?

Дитина (зокрема особа, яка під час здійснення АТО/ООС* не досягла 18 років) яка:

– отримала поранення, контузію, каліцтво;
– зазнала фізичного, сексуального насильства;
– була викрадена або незаконно вивезена за межі України;
– залучалася до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;
– незаконно утримувалася, зокрема й у полоні;
– зазнала психологічного насильства.

Важливо! Психологічним насильством є моральні та психологічні страждання (травми) дитини, що не потребують доведення, і які вона перенесла внаслідок її проживання/перебування в умовах воєнних дій, збройних конфліктів, тимчасової окупації, її внутрішнього переміщення, залишення свого місця проживання/перебування у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, а також загибелі (зникнення безвісти), потрапляння у полон, смерті внаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих у населеному пункті, що знаходиться на території АТО/ООС її батьків або одного з них – із числа цивільних осіб, а також її батьків або одного з них – з числа осіб, визначених пунктом 2 Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Важливо! При зверненні вказується та підстава, яка мала найбільший негативний вплив на стан здоров’я, розвиток.

Хто може звернутися для отримання статусу?

– дитина самостійно (з 14 років);
– законний представник дитини (батьки/усиновлювачі);
– родичі дитини (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха у разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють;
– представник органу опіки та піклування.

Важливо! Якщо дитина, яка має право на отримання статусу, залишилася без батьківського піклування, а догляд за нею тимчасово здійснюється родичами або іншими особами (сусідами, знайомими), документи для отримання статусу готуються службою у справах дітей за місцем виявлення такої дитини.

Куди необхідно звертатися?

Звертатися з документами слід до служби у справах дітей. 

Контакти регіональних служб ви можете знайти на сайті Міністерства соціальної політики України за посиланням: https://www.msp.gov.ua/content/kontakti1.html

Які документи необхідно подати?

– заяву про надання статусу;
– згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
– копію свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини (паспорт громадянина України);
– копію документа, що посвідчує особу заявника (якщо дитина звертається не самостійно);
– копію документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини (якщо дитина постійно проживає/перебуває у закладі охорони здоров’я, закладі освіти або іншому дитячому закладі, – документа, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною та заявником;
– копію довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи або документа, що підтверджує проживання/перебування дитини у населеному пункті, що знаходиться на території АТО/ООС.

Важливо! У разі відсутності відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування дитини, доказами, що підтверджують перебування на території АТО/ООС можуть бути відомості, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, документи про право власності батьків або дитини на рухоме чи нерухоме майно, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту, інші документи.

У разі отримання поранення, контузії, каліцтва також подаються виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров’я та науково-дослідних установах, визначених Міністерством охорони здоров’я, із зазначенням діагнозу згідно з Міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров’я десятого перегляду, отриманих у період здійснення АТО/ООС.

У разі обставин психологічного насильства також подаються висновки оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах, підготовлені центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики України; копія посвідчення з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого”, якщо дитина отримала відповідний статус; копії свідоцтва про смерть та документа, що підтверджує загибель особи в населеному пункті, що знаходиться на території АТО/ООС , або копія документа, що підтверджує смерть особи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих у зазначеному населеному пункті у період здійснення АТО/ООС, у разі загибелі батьків дитини або одного з них із числа цивільних осіб.

За інших обставин подаються:

– копії заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої, зареєстрованої в установленому порядку у відповідних правоохоронних органах;
– витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження (незалежно від результатів досудового розслідування) за зазначеною заявою про вчинення злочину щодо дитини в зоні воєнних дій та збройних конфліктів;
– висновок експерта за результатами судової експертизи (за наявності), проведеної під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, якою встановлено факти фізичного, сексуального насильства щодо дитини внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (за наявності таких підстав).

Ким надається статус?

Органом опіки та піклування:
– за місцем реєстрації проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи, за місцем проживання/перебування дитини в населеному пункті, що знаходиться на території АТО/ООС;
– за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування.
Коли і як буде надано статус?

Рішення про надання або відмову в наданні статусу приймається органом опіки та піклування протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу за результатами розгляду комісії з питань захисту прав дитини відповідно до поданих документів.

Важливо! У рішенні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження/паспорта, адреса місця проживання/перебування дитини, обставини, за яких вона постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (за винятком сексуального насильства, яке позначається літерою “А”), документи, що підтверджують такі обставини, а також дата і номер протоколу засідання комісії з питань захисту прав дитини.

Які можуть бути підстави скасування статусу?

– встановлення недостовірних відомостей у поданих документах;
– непідтвердження обставин під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за заявою про вчинення злочину щодо дитини або судового розгляду.

Важливо! Досягнення повноліття не є підставою для скасування статусу.

Які нормативно-правові акти регулюють?

– Закон України “Про охорону дитинства”.

– Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 268  “Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів”.

* Антитерористична операція і заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Завантажити інфографіку у форматі .pdf