Skip navigation

Виборчий кодекс України, за який 19 грудня 2019 року проголосували 330 народних депутатів, включає прогресивні норми щодо виборчих прав ВПО та мобільних всередині країни громадян (так званих «трудових мігрантів»).

Прикінцеві та перехідні положення Виборчого кодексу вносять зміни до Закону України “Про Державний реєстр виборців”, зокрема в частині визначення виборчої адреси, яка може тепер не співпадати з адресою зареєстрованого місця проживання.

Стаття 8 Закону “Про Державний реєстр виборців” доповнена новою частиною, згідно якої за мотивованим зверненням виборця орган ведення Реєстру може визначити іншу виборчу адресу виборця, аніж визначену відповідно до зареєстрованого місця проживання.

Для зміни виборчої адреси виборцю потрібно буде надати один з документів, що підтверджує фактичне проживання: довідку про взяття на облік ВПО, договір оренди житла, свідоцтво про ведення підприємницької діяльності або про право власності на житло, документ, що засвідчує перебування виборця у шлюбі, родинних відносинах або догляд за особою, місце проживання якої зареєстроване відповідно до Закону України «Про  свободу пересування та вільний вибір місця проживання».

Ці новації прописані в редакції Закону «Про Державний реєстр виборців», яка вступить в силу з 1 липня 2020 року. Зверніть увагу, що станом на сьогодні чинна попередня редакція Закону.

Закон України «Про Державний реєстр виборців», стаття 8. Виборча адреса виборця

Було і є зараз

ч.2. Виборчою адресою виборця є адреса, за якою зареєстровано його місце проживання відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

Стане з 1 липня 2020 року

ч.2. Виборчою адресою виборця є адреса, за якою зареєстровано його місце проживання відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні“, якщо інше не передбачене цією статтею.

ч.3. За мотивованим зверненням виборця орган ведення Реєстру може визначити іншу виборчу адресу виборця, ніж визначену відповідно до частини другої цієї статті.

Статтю 8 доповнено новою частиною згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019

Де ще зміни?

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»

Було так:

Стаття 8. Забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб

Внутрішньо переміщена особа реалізує своє право голосу на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та референдумах шляхом зміни місця голосування без зміни виборчої адреси згідно з частиною третьою статті 7 Закону України “Про Державний реєстр виборців”.

З 1 січня 2020 року стало так:

Стаття 8. Забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб

Внутрішньо переміщена особа реалізує своє право голосу на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та референдумах у порядку, встановленому законом. {Частина перша статті 8 в редакції Виборчого Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

З 1 липня 2020 року заяву про зміну виборчої адреси можна буде подавати до органу ведення Державного реєстру виборців у декілька способів:

У паперовій формі – за місцем фактичного проживання. Заява у паперовій формі може бути подана виборцем особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства.

В електронній формі через електронний кабінет на сайті Державного реєстру виборців.

Заява в електронній формі може бути надіслана виборцем за підписом, прирівняним до власноручного підпису згідно із Законом України “Про електронні довірчі послуги” (кваліфікований електронний підпис), з використанням мережі Інтернет.

Чого чекати:

1)     Прийняття та оприлюднення Постанови ЦВК «Про Порядок розгляду звернень виборця щодо зміни виборчої адреси на іншу, ніж адреса зареєстрованого місця проживання». На прохання Громадського холдингу «ГРУПА ВПЛИВУ» Проєкт Постанови вже пройшов громадське обговорення 16 квітня 2020 року.

2)     1 липня 2020 року, коли стануть чинними зміни до Закону «Про Державний реєстр виборців».

3)     Введення в експлуатацію електронного сервісу на сайті Державного реєстру виборців, щоб з’явилась можливість подати заяву онлайн.

Важливо про строки:

•          Виборець, виборчу адресу якого визначено відповідно до частини третьої статті 8 Закону «Про Державний реєстр виборців», може звернутися до органу ведення Реєстру із новою заявою про зміну виборчої адреси з підстав, передбачених частиною третьою статті 8 цього Закону, не раніше ніж через 180 днів після дати внесення до Реєстру останньої зміни виборчої адреси такого виборця.

•          У разі надходження звернення виборця щодо зміни виборчої адреси пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу відповідних виборів або процесу референдуму орган ведення Реєстру приймає мотивоване рішення про відмову у внесенні зміни до його виборчої адреси, копія якого не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення надсилається виборцю з одночасним повідомленням про можливість подання звернення щодо зміни виборчої адреси після завершення виборчого процесу відповідних виборів.

Вчасно зміни виборчу адресу, адже ми боролися за це право декілька років!

Фото