Skip navigation

23 липня 2020 року набрали чинності зміни до законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства. Зокрема зміни було внесено до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу, Виборчого кодексу України та ряду Законів України, зокрема “Про Центральну виборчу комісію”, “Про Державний реєстр виборців”. В повному обсязі зі змінами можна ознайомитись за наступним посиланням. Слід відзначити, що зміни торкнулись і забезпечення виборчих прав людей з інвалідністю. Про них мова йде далі.

Розумні пристосування для учасників виборчого процесу

Доповненнями до статті 7 Виборчого кодексу України (далі – ВКУ) визначено, що з метою реалізації виборчих прав, виборці з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) мають право на забезпечення розумним пристосуванням у відповідності до індивідуальних потреб для безперешкодної участі у виборчому процесі.

В свою чергу, п 8. статті 38 конкретизує право члена/членкині виборчої комісії, який має порушення здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком), на забезпечення виборчою комісією розумного пристосування у відповідності до індивідуальних потреб для безперешкодної участі у роботі виборчої комісії. Звертаємо увагу, що обов’язок забезпечення покладено саме на виборчу комісію.

Приміщення ДВК та приміщення для голосування

Розумні пристосування мають з’явитись на виборчих дільницях. Так, стаття 62 ВКУ відтепер визначає, що з метою створення належних умов для особистого голосування виборця з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) такий виборець в приміщенні для голосування забезпечується розумним пристосуванням (допоміжними засобами) у порядку та випадках, визначених Центральною виборчою комісією (далі – ЦВК). Нагадуємо, що приміщення дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування повинні відповідати встановленим вимогам щодо санітарних і технічних норм, державним будівельним нормам, в тому числі щодо безперешкодного доступу для осіб з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) та інших маломобільних груп населення. У разі неможливості повного пристосування приміщень, органи на місцях (відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, керівники/керівниці закладів, установ, капітани суден, тощо) повинні організувати безперешкодний доступ до приміщень.

Таким чином, надалі ЦВК мають бути затверджені необхідні порядки, а члени/членкині виборчих комісій на місцях потребуватимуть ознайомлення з новими стандартами та проходження навчання. В свою чергу, нагадуємо, що нормативи облаштування приміщення дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування також встановлюються Центральною виборчою комісією.

Порядок ознайомлення зі списком виборців та голосування

Новації Виборчого Кодексу щодо забезпечення прав людей з інвалідністю торкнулись і процедур ознайомлення із попереднім списком виборців та усунення неправильностей у ньому. Так, у разі якщо виборець з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця зобов’язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб. Така заява до органу ведення Державного реєстру виборців може бути подана також за допомогою електронних сервісів у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. Подібне визначено статтею 42 ВКУ. Нагадуємо, що виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно. Подати таку можна також за допомогою електронного сервісу.

Разом з тим, статтю 62 ВКУ також було доповнено вимогою адаптування однієї з кабін для таємного голосування для виборців з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, у тому числі для осіб на кріслах колісних, тимчасовим розладом здоров’я, віком) та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами, встановленими Центральною виборчою комісією. На даний момент вимоги не затверджені ЦВК.

Інформаційне забезпечення

Стаття 107, 162 (у новій редакції) та стаття 163 (доповнена новим абзацом) ВКУ відтепер передбачають, що інформаційні плакати та буклети партій, кандидатів/кандидаток на пост Президента України, виготовляються в доступних форматах, що забезпечують можливість ознайомлення з ними виборцям з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) із застосуванням розумного пристосування.

Розміщення ж матеріалів здійснюється з урахуванням можливості ознайомлення з ними осіб із порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) та з урахуванням вимог, установлених Центральною виборчою комісією.

Термінологія

“внаслідок фізичних порушень” замінено словами “внаслідок порушення здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком)

Зміни до Виборчого Кодексу врахували важливість термінології. Чинний Кодекс відтепер не містить визначення “внаслідок фізичних порушень”, “фізичних вад”. Зміни було внесено по всьому Кодексу.

“осіб з інвалідністю” замінено словами “виборців з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком)”

Також положення Виборчого кодексу України змінило не тільки термінологію, а й підхід щодо визначення переліку осіб щодо яких мають бути забезпечені додаткові дії (можливість скористатись допомогою для заповнення виборчого бюлетеню, наприклад) або забезпечене надання, здійснено доступ за допомогою розумного пристосування (наприклад, виготовлення матеріалів у доступних форматах). У даному випадку йде мова про інтереси людей з інвалідністю, виборців, що мають тимчасовий розлад здоров’я чи є особами похилого віку.

Висновки

Змінами до законодавства зроблено чергові кроки щодо покращення доступу виборців з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) до участі у політичному житті, зокрема у виборах. Важливим є відображення коректної термінології, розширення переліку інформаційних матеріалів, які мають бути доступними (зокрема від кандидатів та кандидаток), забезпечення інтересів не лише виборців, а й членів та членкинь виборчих комісій (щодо забезпечення розумними пристосуваннями).

Важливою залишається робота Центральної виборчої комісії щодо підготовки підзаконних нормативних актів, що підлягатимуть прямому застосування виборчими комісіями різного рівня. Викликами й надалі залишатиметься імплементація даних норм на наступних місцевих виборах, що заплановані на 25 жовтня 2020 року, а також широке залучення людей з інвалідність як учасників та учасниць виборчого процесу.