Skip navigation

Останній місяць літа був жарким для Центральної виборчої комісії (далі – ЦВК), адже повним ходом триває підготовка до місцевих виборів, що відбудуться відповідно до положень нового Виборчого кодексу та в умовах карантинних обмежень, оскільки уряд вже продовжив його до 1 листопада.

Так, ЦВК було прийнято 57 нормативно-правових актів, зокрема щодо початку виборчого процесу місцевих виборів та їх забезпечення, а саме окремих питань участі місцевих організацій політичних партій у формуванні виборчих комісій на місцевих виборах,  утворення та формування складу територіальних виборчих комісій та зміни до них, форми виборчої документації та порядку розгляду скарг, реєстрацію спостерігачів, а також питань бюджетування (зокрема субвенції місцевим бюджетам) тощо. Також були розроблені заходи та рекомендації, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) під час проведення місцевих виборів, що в поточних умовах не можуть бути ігнорованими. З повним переліком нормативно-правових актів та їх текстом можна ознайомитись за посиланням. 

В зазначений період ЦВК також звернулась до Кабміну щодо забезпечення звичайних виборчих дільниць належними приміщеннями, оскільки до них надійшли неодноразові звернення про аварійність стану приміщень. В контексті реалізації виборчих прав осіб з інвалідністю належний стан будівлі для голосування є питанням можливості реалізації права голосу. Прийнята ЦВК Постанова №164 від 08.08.2020 року “Про вимоги до приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування, нормативи облаштування приміщень дільничних виборчих комісій і приміщень для голосування, перелік та норми забезпечення виборчих комісій транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, іншими матеріальними цінностями, види послуг і робіт, закупівля яких може здійснюватися окружними та територіальними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідного місцевого бюджету для організації підготовки і проведення відповідних виборів” частково передбачає такі вимоги. Так, Постановою визначається, що придатними є ті приміщення, де забезпечено безперешкодний вхід, перебування в ньому і виходу з нього осіб з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) та інших маломобільних груп населення. У разі неможливості пристосувати приміщення в повній мірі – відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування організовують безперешкодний доступ зазначених осіб до таких приміщень самостійно.

Одночасно з цим визначається, що для зручності осіб з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком), у тому числі для осіб на кріслах колісних та інших маломобільних груп населення, у приміщенні дільничної виборчої комісії та приміщенні для голосування символом доступності позначаються доступні й безпечні шляхи/напрямки та кабіна для таємного голосування. Також встановлено наступні вимоги:

    • облаштовується одна кабіна для таємного голосування зі встановленими параметрами, а саме шириною входу до неї не менше 110 см, глибиною кабіни 110 – 120 см, усередині якої встановлюється столик або поличка висотою не більше 75 см, з простором знизу не менше 67 см для можливості розташування крісла колісного. Така кабіна не повинна мати порогів і позначається символом доступності.
    • плакати, буклети кандидатів розташовуються у місцях зі штучним освітленням (за необхідності) та у спосіб, що повинен забезпечувати доступність для ознайомлення зі змістом виборців, у тому числі осіб з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком), осіб на кріслах колісних та інших маломобільних груп населення, а у разі неможливості дільнична виборча комісія забезпечує ознайомлення в інший доступний спосіб.

Також, ЦВК було затверджено Постанову №201 від 25.08.2020 року “Про Порядок подання виборцем заяви про уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці з використанням мережі “Інтернет””, що зокрема визначає  процедуру подання виборцем заяви про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно. Це означає, що після ознайомлення з попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії (передається ДРВ не пізніше ніж за 11 днів до дня голосування) та виявлення неправильностей, виборець може звернутися із заявою в електронній формі до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за п’ять днів до дня голосування.

Однозначно подібні вимоги можна розцінювати лише як перший етап забезпечення доступності дільниць та забезпечення можливості комунікації в електронному форматі, без необхідності особистого візиту. В подальшому (до наступних виборів) ми очікуємо більший пакет вимог до доступності приміщень (не тільки виборчих дільниць), що  врахує інтереси осіб з різними формами інвалідності. До місцевих виборів цього року ми очікуємо на вимоги до інформаційної доступності.