Ми неодноразово відзначали, що Виборчий кодекс України передбачає позитивні норми щодо забезпечення виборчих прав осіб з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) та інших маломобільних груп населення.

Однією з таких є відповідність приміщень дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування вимогам Кодексу, вимогам щодо санітарних і технічних норм, державним будівельним нормам. В свою чергу, нормативи облаштування приміщення дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування встановлюються Центральною виборчою комісією, а саме Постановою №164 від 08.08.2020 року “Про вимоги до приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування, нормативи облаштування приміщень дільничних виборчих комісій і приміщень для голосування, перелік та норми забезпечення виборчих комісій транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, іншими матеріальними цінностями, види послуг і робіт, закупівля яких може здійснюватися окружними та територіальними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідного місцевого бюджету для організації підготовки і проведення відповідних виборів”.

Звертайте увагу, що у разі якщо приміщення дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) та інших маломобільних груп населення, відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, організовують безперешкодний доступ зазначених осіб до таких приміщень.

Однією з новацій цього року є наявність на сайті Державного реєстру виборців інформації про відповідність дільниць потребам громадян з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а саме щодо:
  • наявності у будівлі ліфту (якщо приміщення розташоване вище першого поверху);
  • оснащення пандусом;
  • забезпечення можливості безперешкодного доступу до відповідних приміщень та вільного пересування у цих приміщеннях;
  • відповідність вимогам щодо санітарних і технічних норм;
  • відповідність державним будівельним нормам, а також нормативам облаштування цих приміщень, установленими Центральною виборчою комісією.

З огляду на це, ми закликаємо вас ознайомитись з цією інформацією та у разі недоступності дільниці звертатись до органів місцевого самоврядування щодо організації безперешкодного доступу до неї. Зразок заяви додаємо.