Skip navigation

У зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації число осіб, які вимушені переміститися у межах населеного пункту, громади чи області, сягає понад 7,1 млн жителів України. Більшість із них – це жінки та діти. 

У цьому матеріалі ми детально описуємо механізм отримання компенсації витрат за тимчасове проживання та оплату праці для внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), яка надається тим особам, які готові підтримати українців, що опинилися далеко від свого дому. 

Компенсація витрат за тимчасове проживання

Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги ВПО для покриття витрат на проживання, зокрема й на оплату житлово-комунальних послуг, визначається Постановою Кабінету Міністрів України № 333.

Повнолітні громадяни України, які безоплатно розмістили у себе  внутрішньо переміщених осіб (ВПО), крім членів своєї сім’ї, а саме: 

 • власники житла або їх представники;
 • наймачі (орендарі) житла державної або комунальної власності;
 • спадкоємці, які прийняли спадщину.

Компенсація надається для покриття понесених витрат, пов’язаних із таким розміщенням.

Важливо! ВПО (для цілей даної Постанови) – це особи, які взяті на облік і мають відповідну довідку. 

Відомості щодо житла, доступного для безоплатного розміщення, вносяться власниками житла або виконавчими комітетами місцевих рад до вебресурсу “Прихисток”. Ресурс доступний за посиланням: https://prykhystok.gov.ua 

Виконавчий комітет місцевої ради формує реєстр таких приміщень.

Важливо! Наявність відомостей про житлові приміщення у реєстрі житлових приміщень, доступних для безоплатного розміщення ВПО не є обов’язковою умовою отримання компенсації.

Розмір компенсації 

Сума розраховується з урахуванням кількості днів, протягом якого у житлі розміщувались ВПО. Зазначений період визначається як “людино-день” і становить 14,77 грн.

Кількість людино-днів визначається за допомогою додавання кількості ВПО, які проживали в кожний день місяця. 

Загальна сума компенсації визначається добутком загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день. Тобто в середньому вона становить близько 450 грн

Порахувати, яка буде виплата відповідно до кількості розміщених людей та днів, можна на сайті https://prykhystok.gov.ua/  

Алгоритм отримання компенсації

 • Заявіть про готовність розмістити у своєму житлі ВПО:
 1. самостійно через вебресурс “Прихисток”;
 2. через виконавчі комітети (виконкоми) місцевих рад за місцем розташування житла.
 • Подайте заяву про розміщення ВПО

Не пізніше наступного робочого дня із дня розміщення ВПО подайте заяву в довільній формі до виконкому місцевої ради, відповідної військової адміністрації за місцем розташування житла. 

Заяву можна подати в паперовій формі або в електронній формі на електронну адресу, визначену місцевою владою.  

 • Подайте заяву про компенсацію

Для отримання компенсації не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня закінчення звітного місяця подайте до виконавчого органу місцевої ради, відповідної військової адміністрації за місцем розташування житла заяву за встановленою формою. Форма заяви доступна за посиланням (активне посилання). 

В заяві потрібно вказати:

 • Власне прізвище, ім’я, по батькові та індивідуальний номер платника податків;
 • Прізвище, ім’я, по батькові внутрішньо переміщеної особи, дата та номер довідки про взяття на облік ВПО;
 • Контактний номер телефону ВПО;
 • Соціальний статус внутрішньо переміщеної особи або приналежність до вразливої групи населення (особи з інвалідністю, особи старше 60 років, одинокі матері, члени багатодітних сімей, члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України тощо);
 • Кількість людино-днів у відповідному місяці;
 • Адресу місцезнаходження житла, в якому розміщені ВПО;
 • Номер банківського рахунка для перерахування суми компенсації (за стандартом IBAN).

Важливо! Заяву можна подати в паперовій формі або в електронній формі на електронну адресу, визначену місцевою владою. 

До заяви також необхідно додати:

 • документ, який посвідчує особу; 
 • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, або документ, що підтверджує повноваження представника власника. 

У разі подання заяви в електронній формі додайте електронні копії (фотокопії) цих документів.

Зверніть увагу, що підписуючи заяву, ви підтверджуєте:

1) факт відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги; 

2) факт безоплатного проживання за зазначеною адресою внутрішньо переміщених осіб;

3) правильність наданої інформації;

4) згоду відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” на обробку своїх персональних даних та їх передачу до відповідної організації для виплати компенсації.

 • Очікуйте на розгляд заяви на отримання компенсації.

Заява розглядається протягом п’яти робочих днів із дня її отримання.

Протягом цього періоду також відбувається перевірка (верифікація) наведених у заяві відомостей. Можливе здійснення перевірки за місцем розміщення ВПО. Перевірка може здійснюватись з наступною метою:

 1. факту розміщення в житлі ВПО;
 2. безоплатності надання житла;
 3. кількості розміщених осіб та умов їх проживання;
 4. перевірки документів.
 • Здійснення виплати.

Компенсація надається виключно у безготівковій формі на вказаний у заяві рахунок.  

Гроші мають надходити до кінця місяця з дня закінчення звітного місяця. 

 • Припинення розміщення. 

У день виїзду необхідно подати заяву до виконавчого комітету місцевої ради, в якій інформується про виїзд осіб.

Важливо! У разі зміни кількості осіб також необхідно проінформувати місцеву раду. Для цього теж слід подати заяву. 

Компенсація витрат на оплату праці працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб

Постановою Кабінету Міністрів України № 331 визначено надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

Компенсація витрат надається роботодавцю у розмірі 6 500 грн протягом двох місяців. Компенсація надається за кожну працевлаштовану особу з числа ВПО на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом.

Умовами сплати компенсації є:

 • роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;
 • подання у встановленому законодавством порядку податкової звітності за IV квартал 2021 р. або річної звітності за 2021 р.

Важливо! З компенсацією витрат ВПО може бути працевлаштована один раз.

Відповідно до змін від 6 квітня 2022 р. можливість отримання компенсації поширюється на роботодавців, що працевлаштували ВПО, які стали на відповідний облік, вже після працевлаштування.

Алгоритм отримання компенсації

 1. Подання заяви про компенсацію витрат.

Заява подається роботодавцем не раніше ніж через п’ять календарних днів після працевлаштування до центру зайнятості за адресою роботодавця. Заява подається:

 • в електронній формі – через портал “Дія”. Послуга доступна за посиланням (активне посилання);
 • у паперовій формі – особисто під час відвідування центру зайнятості або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості.

До заяви, поданої до центру зайнятості в паперовій формі, додаються:

 • копія наказу про працевлаштування особи;
 • документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених пунктом 2 цього Порядку; 
 • відомості про працівників, які є застрахованими особами; 
 • копія довідки про взяття на облік ВПО. 

Для подання заяви через портал “Дія” роботодавець повинен: 

 • створити особистий електронний кабінет користувача на порталі “Дія” і пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;
 • заповнити, підписати та подати заяву, яка формується засобами порталу “Дія” і містить відомості щодо підприємства, установи чи організації, а також працівника. 
 1. Підтвердження відомостей.  

Після підтвердження відомостей інформація вноситься до Реєстру роботодавців – отримувачів компенсації витрат. 

 1. Надання або відмова у наданні компенсації. 

Рішення приймається регіональним центром зайнятості й оформлюється наказом протягом п’яти календарних днів після отримання заяви від роботодавця.

Важливо! У призначені компенсації може бути відмовлено у разі невідповідності роботодавця вимогам та/або невідповідності працевлаштованої особи критеріям, визначених Порядком.

 1. Повідомлення про прийняте рішення.

Повідомлення надсилається роботодавцю протягом трьох календарних днів у спосіб, обраний роботодавцем для подання заяви.

 1. Перерахування коштів.

Перерахування коштів здійснюється протягом п’яти робочих днів після прийняття рішення щодо надання компенсації витрат або отримання відомостей із Реєстру роботодавців – отримувачів компенсації витрат  (у разі подання через портал “Дія”).

 1. Підтвердження продовження зайнятості.

Для отримання компенсації витрат за другий місяць роботодавець підтверджує продовження зайнятості ВПО через портал “Дія” або через повідомлення центру зайнятості, зокрема й електронно. 

 1. Перерахування коштів за другий місяць.

Перерахування здійснюється протягом пʼяти робочих днів після надходження повідомлення про підтвердження продовження зайнятості. 

Важливо! У разі припинення трудових відносин до завершення строку виплати компенсації витрат роботодавець протягом п’яти робочих днів із дня такого припинення зобов’язаний повернути суму невикористаної компенсації витрат на рахунок регіонального центру зайнятості. Сума, що підлягає поверненню, визначається як різниця між сумою компенсації витрат (6 500 грн) та її розміром, розрахованим пропорційно відпрацьованому працівником часу на місяць.

Зверніть увагу, що роботодавець і працівник несуть відповідальність за достовірність документів і відомостей, які є підставою для надання компенсації витрат. Центр зайнятості може здійснювати всі необхідні перевірки. У разі порушення кошти мають бути повернуті добровільно або згідно з рішенням суду. 

1. Успішно функціонує вебпортал “Прихисток”, що є урядовим ресурсом. Завдяки ресурсу можна знайти та надати житло ВПО з територій, де відбуваються/відбувалися бойові дії. На ресурсі доступний калькулятор розрахунку отриманої компенсації, доступний пошук житла в розрізі регіонів і додаткових фільтрів (із тваринами, для осіб похилого віку, сім’ям із дітьми тощо), можливість розміщення пропозиції про надання житла тощо. 

2. Кабінет Міністрів України передбачив компенсацію роботодавцям у розмірі 6 500 грн протягом двох місяців у разі працевлаштування ВПО з територій, де відбуваються/відбувалися бойові дії. Відповідно до останніх змін компенсація може надаватися і тоді, коли людина стала на облік як ВПО вже після працевлаштування. Звернення можливо через портал “Дія”.

Таким чином, у період дії воєнного стану: 

Джерела

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333 “Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” доступна за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-kompensaciyi-vitrat-za-timchasove-rozmishchennya-vnutrishno-peremishchenih-osib-yaki-peremistilisya-u-period-voyennogo-stanu-i-ne-333?fbclid=IwAR2Jj883MkLUN54K91_NtiiAE_TF2w0JEd6rm5GoScDGONUW6Vmz4GcxkK8

2.  Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 331 “Про затвердження Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні” доступна за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-nadannya-robotodavcyu-kompensaciyi-vitrat-na-oplatu-praci-za-pracevlashtuvannya-vnutrishno-peremishchenih-osib-vnaslidok-provedennya-bojovih-dij-pid-331