Skip navigation

07 серпня 2022 набув чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи в умовах воєнного чи надзвичайного стану та на тимчасово окупованих територіях”. Документом передбачені зміни до Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК України). Відповідно до Пояснювальної записки метою прийняття цього закону стало запровадження спрощеного порядку встановлення фактів народження або смерті особи. Так, змінами передбачається: 

  • можливість застосовувати такий порядок в період дії воєнного чи надзвичайного станів;
  • приведення порядку у відповідність до чинного законодавства щодо визначення тимчасово окупованої території України;
  • розширення списку заявників, які можуть звернутися до суду. Із заявами про встановлення факту народження тепер можуть звернутися один із батьків, опікуни, піклувальники, особа, яка утримує та виховує дитину. В свою чергу, із заявами про встановлення факту смерті може звернутися будь-яка заінтересована особа (якщо встановлення факту смерті особи впливає на її права, обов’язки чи законні інтереси); 
  • можливість звернення до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання (перебування) заявника в обох випадках. 

Слід зазначити, що у разі встановлення факту народження та смерті на тимчасово окупованій території справа розглядається невідкладно з дня надходження відповідної заяви до суду, а рішення підлягає негайному виконанню.  

Зазначені зміни однозначно є позитивними і необхідними, проте не охоплюють весь комплекс питань беручи до уваги наступне. 

У зв’язку введенням воєнного стану на всій території України, 04 березня 2022 Міністерство охорони здоров’я України видало наказ про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану №407. Документ частково вирішує питання із підставами для проведення державної реєстрації народження в умовах воєнного стану. Так, надано дозвіл медичним працівникам, які надавали допомогу чи здійснювали перший медичний огляд новонародженого або породіллі заповнювати  медичні документи. Мова йде про медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о) або довідку довільної форми, яка обов’язково повинна містити відомості аналогічні відомостям медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о). Слід врахувати, що зазначені дії поширюються на пологи поза закладом охорони здоров’я,  В цілому, цей нормативно-правовий документ тимчасовий та не вирішує питання проведення державної реєстрації фактів, які відбулись на тимчасово окупованих територіях, зокрема тих, які фактично знаходяться під контролем російської армії після 24 лютого 2022 року.  

07 травня 2022 вступили в дію нововведення передбачені Законом України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”. Змінами передбачено, що будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами на тимчасово окупованій території є недійсним і не створює правових наслідків. Це не стосується документів, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на тимчасово окупованій території, які додаються до заяви про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану. Змінами також було доручено Кабінету Міністрів України вжити заходів до невідкладного оновлення та/або внесення змін до підзаконних актів у цій сфері Таким чином, наразі передбачається розширення переліку юридичних фактів щодо яких має бути визначена спрощена процедура. 

Проте станом на 16 серпня 2022 до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні будь-які зміни, що пов’язані із реєстрацією фактів, які відбулись на тимчасово окупованій території не внесено. 

При цьому в Єдиному державному реєстрі судових рішень за період від 24 лютого 2016  по 08 серпня 2022 за категорією справ: цивільні справи (до/з 01 січня 2019); справи окремого провадження; справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, з них: факту народження, факту смерті; з них: на тимчасово окупованій території України міститься 169592 рішень, із них 4575 з 24 лютого 2022 року. Кожному рішенню передує щонайменше одна ухвала: про прийняття заяви до розгляду та відкриття провадження у справі. 

Аналіз вищезазначених рішень дає розуміння, що для підтвердження факту народження заявники, як правило, подають медичне свідоцтво про народження, а для підтвердження факту смерті – медичне свідоцтво про смерть або відповідні свідоцтва видані окупаційною владою. Такі рішення підлягають негайному виконанню, проте набирають законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги (рішення 1, 2). На практиці, незважаючи на лист-роз’яснення Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 22.04.2021 № 985/0/208-21 щодо скасування вимоги отримання відмови від органів державної реєстрації  актів цивільного стану перед зверненням до суду більшість заявників звертались до відповідних відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Представники цих  органів в подальшому викликались у відповідні судові засідання, для отримання доказу, який би підтверджував неможливість реєстрації факту відповідним органом відділу державної реєстрації актів цивільного стану на території України. Після отримання рішення із встановленим фактом заявники повторно звертаються до відділів державної реєстрації актів цивільного стану. 

В Єдиному державному реєстрі судових рішень зустрічаються рішення після 24 лютого 2022 року по яким в задоволенні заяв про встановлення фактів на ТОТ відмовляють. Відмови відбуваються на підставі не подання жодного доказу, який би підтверджував неможливість реєстрації фактів органом відділу державної реєстрації актів цивільного стану на території України. Так, Запорізьким районним судом Запорізької області було відмовлено у встановленні факту смерті на фактично окупованій території (с. Лозанівка Бердянського району Запорізької області), оскільки для розгляду справи про встановлення факту смерті відділ державної реєстрації актів цивільного стану надає письмову відмову у проведенні реєстрації. Така відмова складається на прохання заявника   та вкоючає причини неможливості проведення такої реєстрації. 

Саксаганським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області було відмовлено щодо встановлення факту народження в м. Херсон, на тимчасово окупованій території, через ненадання суду жодного доказу, який би підтверджував неможливість реєстрації дитини органом відділу державної реєстрації актів цивільного стану на території України. Медичне свідоцтво про народження видане комунальною лікарнею, суд вважає належним документом, за яким органом державної реєстрації актів цивільного стану на території України може бути зареєстрований факт народження дитини.

Слід акцентувати, що у переважній більшості заяви про встановлення фактів задовольняють, проте в питаннях визначення територій, тимчасово окупованих після 24 лютого 2022, судова практика різниться. В частині судових рішень суд визначає факт окупації територій України на підставі відповідних наказів Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Даним документом затверджено перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових дій) або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на певну дату. Наприклад, Доманівський районний суд Миколаївської області або Київський районний суд м. Одеси, або Козятинський міськрайонний суд Вінницької області. В цей же час для Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області або для Котовського міськрайонного суду Одеської області, окупація м. Херсон Херсонської області російськими загарбниками є загальновідомим фактом, який не підлягає доведенню. Шполянський районний суд Черкаської області одночасно використовує обидва джерела і загальновідомі факти і відповідні накази Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 

Таким чином, законодавчі зміни щодо встановлення факту народження або смерті в судовому порядку як підстава державної реєстрації народження або смерті на тимчасово окупованих територіях беззаперечно є позитивними. Однак така процедура надалі призводить до перезавантаження судової системи та відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Вона вимагає створення додаткових документів для заявників та часових, фінансових витрат. В свою чергу, невизначеність правового режиму щодо територій, які знаходяться під контролем російської армії після 24 лютого 2022 року призводить до різного правозастосування судами, а отже, впливає на реалізацію українцями своїх прав.

За таких умов важливо вжити заходів до невідкладного оновлення та/або внесення змін до законодавства щодо запровадження адміністративної процедури державної реєстрації актів цивільного стану, що відбулися на тимчасово окупованій території України, територіях, які контролюються російською армією. Метою має бути забезпечення спрощеного адміністративного порядку проведення державної реєстрації народження або смерті, а також реєстрації (розірвання) шлюбу. Зазначений процес вже розпочато в межах робочої групи Мінреінтеграції з питань запровадження адміністративної процедури державної реєстрації актів цивільного стану, що відбулися на тимчасово окупованій території України, до якого залучені експертки Громадського холдингу “ГРУПА ВПЛИВУ”. Очікуємо на позитивні зміни.