Skip navigation

03 жовтня 2022 року в Парламенті зареєстровано Проєкт Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо зареєстрованого місця проживання неповнолітніх осіб на період тимчасової окупації РФ території України” (р.н. 8092).  

Ініціатором законопроєкту є Кабінет Міністрів України. Відповідно до  пояснювальної записки, метою прийняття Проєкту є приведення до взаємної узгодженості норм законів України “Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання осіб на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус” від 30 листопада 2021 року №1916-IХ (далі – Закон №1916-IХ) та “Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні” від 05 листопада 2021 №1871-IX (далі – Закон №1871-IX).

Так, Законом №1871-IX наразі передбачено, що особа одночасно може мати лише одне задеклароване або одне зареєстроване місце проживання (перебування). Як виняток: на період тимчасової окупації РФ території України зазначене положення  не поширюються на осіб, місце проживання яких зареєстроване у житлі, що знаходиться на тимчасово окупованій РФ території. Така особа може задекларувати або зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання. До реєстру територіальної громади вносяться відомості про зареєстроване місце проживання особи на тимчасово окупованій РФ території.

З метою реалізації положень Закону №1871-IX Кабінет Міністрів України 7 лютого 2022 року прийняв постанову №265 “Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад”.

Законом №1916-IХ були внесені зміни до Законів України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, “Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб”, “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції». Зміни стосувались особливостей оформлення документів та врегулювання механізму внесення відомостей про зареєстроване місце проживання осіб, які мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій РФ території України або території проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, переселились з них. Так, Державною міграційною службою України (ДМС) за місцем зверненням особи під час оформлення документів відбувається внесення відомостей про зареєстроване місце проживання. Для внесення таких відомостей може використовуватися інформація з Державного реєстру виборців, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. 

Внесення відомостей стосовно неповнолітньої особи здійснюється на підставі:

  • документа, що підтверджує її право на проживання в житлі або її законних представників чи одного з них, з ким проживає така особа, та заяви такого законного представника; або
  • відомостей про зареєстроване місце проживання законних представників або одного з них, внесених до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус. 

З метою реалізації положень відповідна постанова Кабінету Міністрів України станом на початок жовтня 2022 року не прийнята. 

В свою чергу, Проєктом Закону №8092 пропонується внести зміни до пункту 10 Розділу VІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону №1871-IX, згідно з якими, на період тимчасової окупації РФ території України, зареєстрованим місцем проживання неповнолітніх осіб пропонується вважати зареєстроване місце проживання їх батьків або інших законних представників чи одного з них, з ким проживає неповнолітня особа. Відтак, Проєкт Закону №8092 пропонує норми із Законів України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, “Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб”, “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”, які стосуються внесення відомостей про зареєстроване місце проживання неповнолітніх осіб перенести до Закону №1871-IX та доповнити їх в частині декларування місця проживання, регламентування на рівні Закону порядок внесення відомостей про зареєстроване/задеклароване місце проживання на ТОТ до відомчої інформаційної системи та  реєстрів територіальних громад. Також, передбачається можливість реєстрації/декларування відомостей про проживання на ТОТ на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про таке житло або відомостей про зареєстроване/задеклароване місце проживання батьків або інших законних представників чи одного з них, внесених до відомчої інформаційної системи, а у випадку перебування житла в іпотеці — за умови надання письмової згоди відповідного іпотекодержателя.  Одночасно з цим, Проєктом Закону №8092 пропонується поширити механізм на неповнолітніх осіб, місце проживання яких зареєстроване/задеклароване у житлі, що знаходиться на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в оточенні (блокуванні). Проєкт передбачає поширити в однаковій мірі і на повнолітніх осіб норми щодо реєстрації/декларування місця проживання у житлі, що перебуває в іпотеці за умови письмової згоди відповідного іпотекодержателя

Важливо зауважити, що внесення даних про зареєстроване місце проживання неповнолітніх вже зараз здійснюється на підставі відомостей про зареєстроване місце проживання законних представників або одного з них, внесених до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус. Проєктом Закону №8092 передбачається регламентація порядку (визначення заявника і вимог до нього) звернення за отриманням послуги, що відповідає загальним вимогам, визначених цивільним законодавством і може бути закріплено на підзаконному рівні.

Разом із тим, викликає суттєве занепокоєння пропозиція узалежнити факт реєстрації місця проживання особи на території поза межами контролю Уряду України, в тому числі, неповнолітньої, від згоди іпотекодержателя. Ця вимога може призвести до того, що частина громадян будуть позбавлені можливості реалізувати своє право на реєстрацію місця проживання у зв’язку із втратою контакту із іпотекодержателем чи відмовою у наданні відповідної згоди на реєстрацію місця проживання. У пояснювальній записці до Проєкту Закону №8092 не наведено жодних аргументів в обгрунтування необхіності внесення подібних змін до підходів у реєстрації місця проживання осіб на окупованій території України. 

Також потребує суттєвої уваги питання територій, для населення яких пропонується ввести особливий порядок реєстрації місця проживання. Так, відповідно до частини 7 статті 1-1 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) – це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. Дата початку тимчасової окупації територій визначається рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію указом Президента України. 

Водночас поняття “території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)” не встановлене на рівні Закону. Вперше це поняття з’явилося в квітні 2022 року у Постанові Кабінету Міністрів України №332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам”. Тоді пункт 3 зазначеної Постанови був доповнений абзацами наступного змісту: 

“Починаючи з травня 2022 р. допомога надається  внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а також внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг. 

Перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затверджується Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.”

Таким чином, перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), визначається Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з метою організації надання соціальної допомоги ВПО. Водночас, поняття, критерії та механізми визначення цих територіальних громад нормативно не закріплені. 

Відтак вживання на рівні Закону України поняття “території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)”, як це наразі пропонується Проєктом Закону №8092, порушує принцип правової визначеності. 

Більше того, Проєкт Закону одночасно використовує дві конструкції – “тимчасово окупована Російською Федерацією територія України” та “території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)”. В обох конструкціях в тому числі йде мова про окуповану територію України, що вносить плутатину в те, які території України визначаються окупованими і який порядок такого визнання. 

Тому попри те, що важливо спрощувати порядок реєстрації місця проживання для мешканців територій, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово знаходяться поза межами контролю Уряду України, доцільність введення поняття “території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)” без належного визначення його поняття і критеріїв віднесення тих чи інших громад до цього переліку є більш ніж сумнівною і необгрунтонованою. 

Крім того, Проєкт Закону №8092 не враховує громадян/ок України, які вже отримали документ, що посвідчує особу без зареєстрованого місця проживання. Законопроєкт не пропонує шляхів вирішення питань реєстрації (декларування) місця проживання повнолітніх громадян. 

З огляду на зазначене та враховуючи ризики щодо згоди іпотекодержателів, законопроєкт потребує доопрацювання з метою врахування інтересів всіх зацікавлених сторін. 

ГО “Громадський холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ”

ГО “КримСОС”

БФ “Право на захист”

Центр прав людини ZMINA

ГО “Донбас СОС”

БО ‘БФ Восток SOS’

ГО Кримська правозахисна група

БО БФ “Стабілізейшен Суппорт Сервісез”

Завантажити аналіз в форматі PDF

Аналіз-законопроєкту-про-внесення-змін-до-деяких-законів-України-щодо-зареєстрованого-місця-проживання-неповнолітніх-осіб-на-пер