Skip navigation

31 жовтня 2022 року в Парламенті зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до статті 79 Закону України “Про міжнародне приватне право” (щодо непоширення судового імунітету на розгляд справ, в яких відповідачем є держава-агресор), реєстраційний номер 8165.

Законопроєктом пропонується доповнити частину першу статті 79 Закону України «Про міжнародне приватне право» новим абзацом. Змінами передбачається, що пред’явлення позову до держави, яка визнана державою-агресором допускаються незалежно від наявності згоди компетентних органів держави, яка визнана державою-агресором. Мова йде про:

 – залучення такої держави до участі у справі як відповідача або третьої особи;

– накладення арешту на майно, яке належить державі-агресору та знаходиться на території України;

– застосування щодо такого майна інших засобів забезпечення позову;

– звернення стягнення на таке майно допускається незалежно від наявності згоди компетентних органів держави, яка визнана державою-агресором.

Завдання Законопроєкту – забезпечити можливість розгляду українськими судами справ про відшкодування матеріальної та/або моральної шкоди, у яких відповідачем вказана іноземна держава, яка визнана державою-агресором. 

Означена пропозиція доповнює судову практику. Так, 14 квітня 2022 Верховний Суд висловив правову позицію у справі №308/9708/1. У разі застосування «деліктного винятку» (підстави для обмеження судового імунітету іноземної держави внаслідок завдання фізичної шкоди особі або збитків майну) будь-який спір, що виник на території України у громадянина України, навіть з іноземною країною, зокрема й РФ, може бути розглянутим та вирішеним судом України як належним та повноважним судом. 

Проєкт Закону про внесення змін до статті 79 Закону України “Про міжнародне приватне право” (щодо непоширення судового імунітету на розгляд справ, в яких відповідачем є держава-агресор) за посиланням: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40734 

Висновок Верховного Суду щодо судового імунітету РФ у справі про відшкодування шкоди, завданої державою-агресором доступний за посиланням:  https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1270169/