Skip navigation

Доступ до освіти осіб з тимчасово окупованої території України (далі – ТОТ)1 та територій, де проводяться бойові дії, є важливим компонентом реінтеграції до освітнього, культурного та громадського простору України. З початку збройної агресії проти України у 2014 році доступ до освіти для жителів ТОТ був ускладненим. Для них передбачались окремі процедури вступу, підтвердження освітніх документів. Як результат, це приводило до низької кількості вступників з ТОТ. За офіційними даними Міністерства освіти і науки України у 2016 році з окупованої території Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастопіль вступило 1008 осіб, у 2017 р. – 1550, у 2018 р. – 1776, у 2019 р. – 1865, у 2020 р. – 2026, у 2021 р. – 2083. Статистика за 2022 рік наразі відсутня, очікується відповідь на запит.

У даному огляді наводиться опис проблем, пов’язаних з доступом до освіти постраждалих від збройної агресії проти України, зокрема людей з ТОТ та внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО). Нижчезазначені висновки зроблені на підставі аналізу нормативно-правових актів, їх практичного застосування, а також на підставі звернень, що надходять на Гарячу лінію Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (далі – гаряча лінія Уповноваженого), Гарячу лінію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з кризових питань та до Коаліції громадських організацій, що опікуються питаннями захисту прав осіб, постраждалих від збройної агресії проти України2.

1. Щодо недоліків реалізації системи вступу для осіб з ТОТ

З 2016 року в Україні діє спрощена система вступу для осіб з ТОТ через звернення до освітніх центрів “Крим-Україна” та “Донбас-Україна”. Система дає можливість вступу без зовнішнього незалежного оцінювання (далі — ЗНО) на підставі освітньої декларації і вступних іспитів. В 2021 році перелік закладів вищої освіти (далі — ЗВО), куди вступники можуть бути зараховані за спрощеною процедурою, був значно розширений. Для порівняння: до 2020 року вступ за спрощеною процедурою відбувався у приблизно 40 ЗВО (головним чином – у переміщені навчальні заклади). Після 2020 року список був розширений до більш як 200 ЗВО. Порядком прийому осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення. передбачається можливість бути зарахованими на бюджетні місця за квотою 23.

Разом з тим, можливість підготовки до вступу для дітей з ТОТ становила труднощі через відсутність достатньої кількості онлайн матеріалів, обмеженого доступу до українських ресурсів на окупованій території тощо. 

У 2022 році через бойові дії, блокування або оточення певних громад, значна кількість вступників не мала змоги виїхати та скористатися механізмом спрощеного вступу. З метою реалізації вступної кампанії 2022 року було запроваджено процедуру вступу шляхом проходження дистанційної співбесіди або творчого конкурсу в ЗВО. Процедура поширювалась на осіб, які проживають на ТОТ і територіях проведення бойових дій, перелік яких визначається Мінреінтеграції та регулярно оновлюється. 

Даний механізм є виправданим і може бути продовженим до завершення дії воєнного стану. Водночас, його слід вдосконалити з огляду на наступні проблемні питання.

По-перше, був відсутній єдиний зрозумілий алгоритм дій вступника. Протягом тривалого часу наявний алгоритм не містив вичерпний перелік документів, необхідних для вступу. 

По-друге, мало місце застосування різних підходів під час допуску до проведення співбесіди. Так, в деяких ЗВО відмовляли у проведенні співбесіди без направлення атестата про середню освіту українського зразка. З даним питанням до громадських організацій звертались громадяни, які до 24 лютого 2022 року проживали та навчалися  на ТОТ Донецької та Луганської областей та вступали за спрощеною процедурою через онлайн-співбесіду. Їм було відмовлено у проведенні такої співбесіди через відсутність атестату про повну загальну середню освіту українського зразка. Проте в іншому ЗВО, а саме в переміщеному, заявників до співбесіди було допущено. 

Актуальним залишається необхідність запуску онлайн-платформи для подачі документів та дистанційного складання вступних іспитів до ЗВО. Роботи зі створення такої платформи мали розпочатися у 2022 році,  але проект не був реалізований через повномасштабне вторгнення РФ на територію України. У разі реалізації платформи подання документів, складання іспитів для отримання атестату про повну загальну середню освіту для людей з ТОТ, проведення іспитів чи співбесід можливо буде забезпечити на її базі.

2. Щодо недоліків інформаційних кампаній про процедури вступу осіб з ТОТ

Абітурієнти з числа мешканців ТОТ та внутрішньо переміщені особи при зверненні на “гарячі лінії” громадських організацій неодноразово зазначили, що інформації щодо порядку вступу, пільг, на які мають абітурієнти та студенти, не достатньо. Поширення необхідної інформації здійснюється через обмежені канали комунікації. 

“Гаряча лінія” Міністерства освіти і науки України за контактним номером 0 (800) 50-45-70 для вступу студентів з ТОТ працює лише в період вступної кампанії. Консультація за телефоном урядової гарячої лінії – 1545 (для осіб із ТОТ – 0 800 50 44 25) здійснюється за тарифами оператора. Дзвінки з ТОТ на підконтрольну Уряду України територію за загальнонаціональними номерами фактично неможливі.

В свою чергу,  процес пошуку інформації на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України — складний, сайт містить застарілу інформацію щодо окремих положень. Крім того, в значній частині випадків здійснюється цитування положень нормативно-правових актів, які не супроводжуються зрозумілими роз’ясненнями та покроковими алгоритмами дій. Інформація в доступному форматі необхідна як для абітурієнтів, так і співробітників ЗВО. 

Також через затримки з прийняттям рішень про вступну кампанію для жителів ТОТ виготовлення та поширення інформаційних матеріалів здійснювались в останні тижні перед її стартом. Внаслідок такого підходу було охоплено обмежену цільову аудиторію.   Отже, обмежений доступ до інформації негативно впливає на кількість випускників з ТОТ, які вступають в ЗВО на підконтрольній Уряду України території.

3. Щодо проблематики переведення на бюджет студентів, які перемістилися з ТОТ України до 24.02.2022 року

28 жовтня 2022 року Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову №1224 “Про затвердження Порядку переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб”. 

Серед переліку документів, які мають бути надані  –  витяг про реєстрацію місця проживання. Якщо у витязі визначається, що “Відомості відсутні” або “Знято з місця реєстрації” (до 24.02.2022), то разом з витягом необхідно надати документ про освіту. Мова йде про освіту, здобуту у відповідний період часу в закладі освіти, який розташований на ТОТ чи на території громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджується Мінреінтеграції. 

Студенти, які вступали до ЗВО до 2021 року з ТОТ Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь, не можуть надати ані відомості з реєстру (в таких випадках у витягу буде позначено “відомості відсутні”), ані документ про освіту. Ситуація ускладнюється тим, що за законом документи, видані на ТОТ, не визнаються Україною. Такі студенти  фактично позбавляються права на переведення на бюджетну форму навчання через неможливість надання підтверджуючих документів.  

Також, наявна певна дезорієнтація студентів, яка виникла внаслідок публічних заяв представників влади, що не відповідає суті нормативних змін. При попередній публічній комунікації повідомлялось, що на бюджетні місця можуть претендувати та бути переведені всі без виключення студенти ВПО. Це викликало відповідні очікування серед  студентів. 

4. Щодо відсутності порядку підтвердження освітніх кваліфікацій, здобутих на ТОТ

Потребує вирішення питання підтвердження освітніх кваліфікацій для громадян, які з різних  причин залишилися на ТОТ та здобули там відповідну освітню кваліфікацію.  

Станом на сьогодні освіта, здобута на ТОТ та документи про здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, які видані на цих територіях, є недійсними і не створюють правових наслідків. Відповідно особи, які отримали такі документи, не мають змоги працевлаштуватися на підконтрольній Уряду України території. При цьому наразі не існує жодних механізмів підтвердження освітніх кваліфікацій, здобутих на ТОТ.

Відповідно до Порядку проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року, затвердженого Наказом МОН України до листопада 2021 року діяла процедура підтвердження кваліфікацій отриманих на ТОТ АР Крим та м. Севастополь. Згідно з нею, особи, які отримали освіту на ТОТ АР Крим та м. Севастополь незалежно від того, вступили вони до 2014 року або після 2014 року, мали змогу підтвердити освітню кваліфікацію. Положення цього наказу стосувалися лише ТОТ АР Крим та м. Севастополь, та не розповсюджувалися на ТОТ  Донецької та Луганської областей. 

Після набрання чинності Законом України “Про скасування вільної економічної зони Крим та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України” було внесено зміни до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”. Відповідно до них, право на проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання мають тільки особи, які почали навчання до 20 лютого 2014 року. Наразі  Громадська організація “КримСОС” веде судову справу, щодо оскарження відмови одного з ЗВО в проведенні підтвердження кваліфікацій, отриманих на ТОТ АР Крим та м. Севастополь.

Слід зазначити, що у січні 2022 року Мінреінтеграції за погодженням із МОН була створена Робоча група щодо обговорення законопроекту, спрямованого на запровадження механізму проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій особами, які завершили здобуття вищої освіти на ТОТ. Актуальність зазначеного питання підтверджується зверненнями до громадських організацій. Особливо багато звернень фіксується від представників медичних спеціальностей. Наприклад:

Я писала і дзвонила в багато інстанцій, зокрема в МОН, де мені сказали, якби ви були з Криму – питань немає, якщо з Донбасу – ми вважаємо це неприпустимим. Я передивилася стандарти освіти —  в них немає різниці з Кримом. Мені не зрозуміло, чому відмовляють нам та ще й в такий складний для країни час”.

У серпні 2021 року я подав документи на підтвердження освітніх кваліфікацій до одного з ЗВО в місті Києві. Я почав навчання після окупації Криму та у 2021 року отримав бакалавра. ЗВО тримав мою заяву до кінця листопада, потім вступили якісь зміни в законодавство і мені відмовили, оскільки я вступив на навчання в Криму після 20 лютого 2014 року. Я вважаю, такими змінами Україна закриває доступ до української освіти для багатьох жителів Криму.

5. Щодо неможливості отримання документів про загальну середню освіту школярами, які виїхали за кордон 

У результаті повномасштабної збройної агресії територію України покинула велика кількість громадян, зокрема дітей та молоді. Перебуваючи за кордоном, діти та молодь продовжують здобувати освіту в українських школах у дистанційному режимі. Проте, випускники 9 та 11 класів, які перебувають за кордоном, не мають змоги отримати освітні документи про загальну середню освіту, не перебуваючи на території України. Без отримання документів, вони фактично позбавлені права на вступ до закладів вищої освіти та професійних навчальних закладів. Більшість з осіб цієї категорії, паралельно з отриманням освіти в українських школах, отримує освіту в країнах перебування. Слід враховувати, що у разі відсутності можливості отримання документу без потреби в’їзду на територію України, є висока вірогідність їх вступу виключно до закордонних університетів. Зазначене може вплинути на бажання повернення та подальшої зайнятості в Україні.

Пропозиції та рекомендації: 

  1. Розробити та поширити через різні джерела інформацію про алгоритми вступу для абітурієнтів з ТОТ та територій проведення бойових дій із зазначенням кроків, які має пройти вступник, необхідних документів, строків тощо.
  2. Розробити та запустити онлайн-процедуру, зокрема через онлайн платформу для подачі документів та дистанційного складання вступних іспитів до ЗВО, складання іспитів, на основі яких можна отримати документ про загальну середню освіту, отримання документів про загальну середню освіту, дистанційного подання документів на вступ до закладів освіти, можливість проходження іспитів через опорні школи в онлайн форматі тощо.  
  3. Розробити та провести комунікаційну кампанію, спрямовану на мотивування та інформування осіб з ТОТ щодо навчання на підконтрольній території України із залученням представників громадських організацій. У межах кампанії доречним є надавати інформацію щодо можливостей вступу до ЗВО, квот, державної підтримки та спрощеної процедури вступу тощо.
  4. Розробити механізм підтвердження освітніх кваліфікацій, які здобуті на ТОТ. Механізм повинен поширюватись на тих, хто почав навчання як до 20 лютого 2014 року, так і після 20 лютого 2014 року. Для цього, за основу може бути взятий Наказ МОН “Про затвердження Змін до Порядку проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року” та використані напрацювання відповідної Робочої групи, створеної при Мінреінтеграції.
  5. Систематично залучати представників міжнародних та національних громадських організацій до складу робочих груп та планування дій, які стосуються доступу до освіти молоді з категорій постраждалих від збройної агресії проти України.

ГО “Громадський холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ”

ГО “Донбас СОС”

БФ “Восток SOS”

ГО “КримСОС”

Центр прав людини ZMINA

1. під тимчасово окупованою територією України мається на увазі тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також окремі райони Донецької та Луганської областей

2. До Коаліції громадських організацій, які опікуються захистом прав постраждалих від збройної агресії проти України, входять ГО «Донбас SOS»,  ГО «КримSOS», БФ «Право на захист», БФ «Восток SOS», ГО «Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ»,  БФ «Стабілізейшен Суппорт Сервісез», ГО «Центр прав людини ZMINA»,  ГО «Кримська правозахисна група»

3. Квота-2 – пільгова категорія громадян, які знаходяться в районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації. Абітурієнти з цих регіонів зможуть вступити без ЗНО (НМТ) – на основі іспитів або дистанційної співбесіди. Квота-2 встановлюється у ЗВО обсягом 10% (але не менше 1 місця) або 20% у переміщених (тимчасово переміщених) ЗВО.