Skip navigation

30 листопада 2022 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2022 року №1320 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо призначення окремих видів державної допомоги та соціальних стипендій” (далі – Постанова №1320). Постановою, серед іншого, внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 №214  “Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного стану” (далі – Постанова №214).  

У документі наводиться аналіз призначення окремих видів видів допомоги починаючи з 01 січня 2023 року, в тому числі допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб (далі — ВПО). Огляд ґрунтується на аналізі нормативно-правових актів та звернень, що надходять на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та до організацій Коаліції громадських організацій, що опікуються питанням захисту прав осіб, постраждалих від збройної агресії проти України. 

 1. Щодо передбачених змін

Згідно зі змінами, на період воєнного стану, надання державних соціальних допомог та пільг, які було призначено раніше, продовжується особам, які проживають на території територіальних громад, включених до Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні або блокуванні (далі – Перелік). 

Особам, які не проживають на території територіальних громад, включених до Переліку, строк виплат державних соціальних допомог та пільг продовжується до 31 грудня 2022 року (включно).

Зміни стосуються таких видів державної соціальної допомоги та пільг:

 • державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;
 • допомога на дітей одиноким матерям;
 • допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
 • допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність;
 • щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;
 • тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;
 • тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;
 • допомога на проживання ВПО;
 • державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
 • державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
 • пільги, які було призначено раніше.

Нововведення, визначені Постановою №214, передбачають, що структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних (військових) адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад повинні повідомити про необхідність звернення з 01 січня 2023 року для оновлення документів шляхом надсилання інформації поштою/електронною поштою/засобами мобільного зв’язку: 

 • пільговиків/одержувачів, строк виплати яким припиняється з 01 січня 2023 року; 
 • пільговиків/одержувачів, яким припинено виплату пільг у зв’язку з виключенням відповідної територіальної громади із Переліку;
 • одержувачів, яким припинено виплату у зв’язку з виявленням відомостей та/або отриманням інформації, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на отримання державної соціальної допомоги та на визначення її розміру. 

Водночас, Постанова Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2022 №1364 “Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією” набуде чинності лише 25 грудня 2022 року. Даним нормативно-правовим документом визначено механізм формування єдиного для всіх Переліку, який буде масштабуватись до рівня окремих населених пунктів, а не громад. Перелік планується оновлювати у разі потреби, але не рідше ніж двічі на місяць.

 1. Щодо проблем, які можуть виникнути в процесі реалізації змін

Враховуючи прийняті норми, ми вбачаємо наступні проблемні моменти, які можуть виникнути в процесі реалізації змін, а саме:

 • припинення з 01 січня 2023 року виплат пільговикам/одержувачам, яким виплати мають продовжуватися. 

У період між 25 та 31 грудня 2022 року має бути погоджений, прийнятий та доведений до відома структурних підрозділів з питань соціального захисту новий Перелік. Структурні підрозділи з питань соціального захисту мають опрацювати дані, зазначені в Переліку та виокремити категорії пільговиків/одержувачів, яким припиняються/продовжуються виплати та здійснити їх інформування. Відведений часовий проміжок на здійснення всіх перерахованих дій, ураховуючи поточні умови,  однозначно недостатній. 

 • встановлення різної правозастосовної практики щодо припинення/продовження з 01 січня 2023 року виплати допомоги на проживання ВПО. 

Змінами передбачено, що надання державних соціальних допомог та пільг, які було призначено раніше, продовжується особам, які проживають на території територіальних громад, включених до Переліку. Зазначене положення поширюється на отримувачів допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб. Попри те, що певна кількість ВПО проживає на території територіальних громад, включених до Переліку, різним може бути трактування “проживання” на території цих громад. Наприклад, визначатись може фактичне проживання згідно довідки ВПО або проживання згідно зареєстрованого/задекларованого місця проживання.

 • перевантаження структурних підрозділів з питань соціального захисту та органів Пенсійного фонду України. 

Змінами передбачено, що державна соціальна допомога та пільги будуть припинені з 01 січня 2023 року, а продовження відбувається з моменту звернення пільговиків/одержувачів. Крім того, пільговикам/одержувачам пропонують звертатися за продовженням отримання виплат з власної ініціативи без отримання відповідних повідомлень. Все це може призвести до одночасного звернення всіх пільговиків/одержувачів в умовах загрози обстрілів та відключення електроенергії. 

 • перевантаження інших державних/комунальних структур. 

Постановою №1320 встановлено, що пільговики/одержувачі, яким припинено виплати, зобов’язані подати заяву з необхідними документами. До таких документів, серед іншого, в залежності від виду державної соціальної допомоги та пільги, належать висновки лікарської комісії закладу охорони здоров’я, довідки до актів огляду медико-соціальною експертною комісією, рішення судів (виконавчі листи), довідки про здійснення кримінального провадження, довідки про перебування на примусовому лікуванні/у місцях позбавлення волі; повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) не встановлено. Причини виникнення проблеми аналогічні описаним в пункті вище. 

Як наслідок, зміна підходу щодо продовження соціальних виплат лише особам, які проживають на території громад, визначених Переліком, призведе до негативних наслідків. Зокрема, це вплине на отримувачів допомоги, оскільки може призвести до затримки в здійсненні виплат, які можуть становити суттєву або навіть основну частину доходу людини/сім’ї. Також, суттєво вплине на завантаження державних/комунальних установ, які працюють в обмежених умовах у зв’язку з критичною ситуацією в енергетичній сфері. Це також може спровокувати хвилю судових оскаржень. 

Пропозиції та рекомендації: 

Попри обгрунтованість встановлення вимог щодо звернення за призначенням  соціальних допомог та пільг, в умовах продовження воєнного стану зміни мають бути максимально орієнтованими на людей, враховувати спроможності органів державної влади та впроваджуватись в достатні часові рамки. Разом з тим, з огляду на зазначене, необхідним є внесення змін до Постанови №1320 та Постанови №214, а саме:

 1. Зміни в частині градації строків звернення за продовженням отримання виплат різними категоріями пільговиків/одержувачів. Наприклад, протягом січня 2023 року – представники малозабезпечених сімей, лютого 2023 року – одинокі матері. На законодавчому рівні достатньо затвердити механізм та правила. Алгоритм та графік зможуть самостійно запроваджувати державні установи на місцях із врахуванням кількості пільговиків/одержувачів по категоріям виплат в регіонах.
 2. Зміни в частині призначення державної соціальної допомоги та пільг з 01 січня 2023 року в разі встановлення права на продовження надання державних соціальних допомог та пільг та проведення перерахунку. 
 3. Зміни в частині продовження допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, як таким, які проживають/проживали на території територіальних громад, включених до Переліку.

Також необхідним є:

 1. Проведення попередньої роз’яснювальної роботи та організації процесу таким чином, щоб пільговики/одержувачі, які отримали повідомлення про необхідність звернення з 01 січня 2023 року для оновлення документів, мали змогу звернутися до державних установ у певний час: запис через застосунок/портал “Дія”, засоби телефонного зв’язку тощо.
 2. Забезпечення повної інформації в повідомленні про необхідність звернення з 01 січня 2023 року. Так, повідомлення має містити однозначний перелік необхідних документів, або посилання на електронні ресурси (сайти), де такий перелік розміщений.