Skip navigation

У 2018 році Законом України “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях” було визначено, що  будь-які акти видані на такій території є недійсним та не створюють жодних правових наслідків. Одночасно з цим, визначалось, що зазначене не поширюється на документи, що підтверджують факт народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, які додаються відповідно до заяви про державну реєстрацію народження особи та заяви про державну реєстрацію смерті особи. Фактично, вперше була визначена передумова до запровадження адміністративної процедури реєстрації факту народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. 21 квітня 2022 року даний Закон втратив чинність та встановлено єдине нормативне регулювання тимчасово окупованих територій згідно з Законом України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”. Однак, попри чисельні звернення та напрацювання правозахисників адміністративна процедура так і не була реалізована. 

07 травня 2022 року набрали чинності зміни до ч.3 ст.9 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, якими на законодавчому рівні повторно закріплено та розширено можливість застосування адміністративної процедури до державної реєстрації народження, смерті, шлюбу та його розірвання. Норми закону поширюються на всі тимчасово окуповані території (далі – ТОТ). Проте станом на квітень 2023 року процес впровадження процедури органами виконавчої влади не розпочато. У Верховній Раді України зареєстровано урядовий законопроєкт №9069 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей державної реєстрації актів цивільного стану, що відбулися на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України та за межами України”. Даний законопроєкт однозначно підтримується громадськістю як такий, що має невідкладно бути прийнятим. Крім того, рішення органів судової влади підкреслюють необхідність впровадження з боку Парламенту та Уряд невідкладних змін  у цій сфері.    

В даному аналізі наводяться рішення судів різних інстанцій, які не приймають до розгляду справи про встановлення фактів народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на ТОТ. Як наслідок, це впливає на реалізацією майнових та немайнових прав особи. Також, в документі представлено аналіз обгрунтування відмов, основні позиції та окремі висновки судів. 

1. Рішення Верховного Суду про встановлення факту реєстрації шлюбу на ТОТ.

16 листопада 2022 року Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду (далі – КЦС у складі ВС) у справі №759/1443/22 скасував попередні судові рішення (відмови про відкриття справи про встановлення факту) та направив справу для розгляду до суду першої інстанції. Справа стосувалась встановлення факту реєстрації шлюбу на ТОТ. Так, КЦС у складі ВС визначив, що попередні суди дійшли помилкового висновку про те, що Цивільно-процесуальний кодекс України не передбачає можливості встановлення судом факту реєстрації шлюбу на ТОТ. 

Водночас, Суд зазначив наступне:

 • Розгляд державними органами таких документів не означає автоматичного визнання окупаційної влади. У той же час держава має вживати заходів щодо ефективного захисту прав громадян на своїй території, навіть якщо частина цієї території знаходиться під ефективним контролем іншої держави.
 • Шлюб, укладений на ТОТ був недійсним і не створював юридичних наслідків, а тому у особи не було іншої можливості підтвердити факт реєстрації шлюбу, аніж звернутися до суду із заявою про встановлення юридичного факту.
 • На час звернення до суду та вирішення питання про відкриття провадження вказані дії неможливо було здійснити в позасудовому порядку.

В свою чергу, скасовані судові рішення були мотивовані тим, що заява про встановлення факту реєстрації шлюбу на ТОТ органами, які не мали на це відповідних повноважень, не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства у зв`язку з неможливістю встановлення таких фактів у судовому порядку. Суд першої та апеляційної інстанції на підтвердження своїх позицій звертали увагу на  роз`яснення, викладені у п.1. Постанови Пленуму ВС України №5 від 31.03.1995 року. Відповідно до них в порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо:

 • згідно з законом такі факти породжують юридичні наслідки. Тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян;
 • чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення;
 • заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення;
 • встановлення факту не пов`язується з наступним вирішенням спору про право.

2. Судові рішення про необхідність впровадження адміністративної процедури. 

В Єдиному державному реєстрі судових рішень за період від 07 травня 2022 року по 13 квітня 2023 року ми знайшли близько 600 ухвал у справах про встановлення фактів народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на ТОТ із:

 • відмовами у відкритті провадження у справі;
 • залишенням заяв без руху;
 • закриттям провадження у справі.

Переважна більшість таких ухвал прийняті після проголошення рішення КЦС у складі ВС.   

Позиція судів, які не приймають до розгляду справи про встановлення фактів народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на ТОТ полягає в наступному:

 • Справи про встановлення фактів народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на ТОТ, належали б до юрисдикції суду якби:
 • заявник не мав іншої можливості одержати чи відновити документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення: Київський районний суд м. Одеси справа №947/8819/23, Московський районний суд м. Харкова, справа №643/1119/23;  
 • чинним законодавством не передбачено іншого позасудового порядку встановлення юридичних фактів: Солом`янський районний суд м. Києва, справа №760/6159/22, Комунарський районний суд м. Запоріжжя, справа №333/979/23.

Разом з тим, визначається, що звернення до суду з заявою про встановлення фактів народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на ТОТ є передчасним (наприклад, рішення Приморського районного суду м. Одеси у справі №522/2945/23, рішення Мостиського районного суду Львівської області у справі №448/527/23) оскільки:

 • відповідно до чинного законодавства наявна можливість здійснити державну реєстрацію народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на ТОТ в будь-якому органі державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”: Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області, справа №607/5316/23;
 • станом на теперішній час законодавством визначено позасудовий порядок підтвердження факту народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на ТОТ: Оболонський районний суд м. Києва, справа №756/9086/22

При цьому, Лист-роз’яснення КЦС у складі ВС від 22.04.2021 № 985/0/208-21 щодо скасування вимоги отримання відмови від органів державної реєстрації  актів цивільного стану більше не застосовується, оскільки містить методичні рекомендації, виходячи з норм діючого на той час законодавства та без урахування відповідних змін у законодавстві після 07 травня 2022 року, а отже не враховується: Франківський районний суд м. Львова, справа №465/6598/22. Також, у разі відмови компетентного органу у проведенні державної реєстрації народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу, така відмова (бездіяльність) може бути оскаржена в адміністративному порядку:  Київський районний суд м. Одеси, справа №947/4134/23.

В контексті питання, що розглядається особливу увагу слід звернути на окремі ухвали Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області в справах №344/3090/23, 344/2028/23. Так, відділ ДРАЦСу м. Івано-Франківську Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції відмовив у проведенні державної реєстрації смерті посилаючись на ч.1 ст.17 Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” та невідповідність свідоцтва про смерть формі визначеній МОЗ України згідно Наказу №545. Франківський міський суд Івано-Франківської області в окремих ухвалах вказав, що застосування органами ДРАЦСу норм Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” без одночасного врахування вимог ч.3 ст.9 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, перешкоджає своєчасному захисту заявників у встановленому порядку державної реєстрації смерті близьких чи рідних їм людей та створює формальний підхід державних органів до громадян у воєнний час. Суд відреагув на зазначені порушення процесуальним засобом впливу – окремими ухвалами суду, які необхідно довести до відома керівника Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та зобов`язав надати суду протягом одного місяця інформацію щодо належного реагування та проведення необхідного роз`яснення відповідним органам ДРАЦСу.

3. Висновки

 • Станом на середину квітня 2023 року помічається тенденція збільшення  кількості судових рішень, які виключають можливість встановити факт народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на ТОТ в порядку окремого провадження в цивільному судочинстві. 

Суди в своїх рішеннях звертають увагу на наявність законодавчих підстав здійснити державну реєстрацію в будь-якому органі державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». А також, апелюють до положення статті 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», якою визначається, що будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на ТОТ, які додаються до заяви про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану.

 • Судами зазначається те, що у разі відмови компетентного органу у проведенні державної реєстрації народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу, така відмова (бездіяльність) може бути оскаржена в адміністративному порядку. 

Маємо констатувати, що тенденція переходу від цивільного до адміністративного судочинства матиме негативні наслідки для всього процесу встановлення фактів, що мають юридичне значення та відбулись на ТОТ. Діяльність адміністративних судів заснована на дещо інших принципах, ніж ті, що існують у цивільному судочинстві. З позиції адміністративного судочинства органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відсутність чіткої адміністративної процедури може стати обґрунтуванням для визнання відмов (бездіяльність) у проведенні державної реєстрації народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу правомірними. В такому разі це унеможливлює підтвердження  фактів народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на ТОТ.

Таким чином, врегулювання питання на законодавчому рівні та впровадження дієвої адміністративної процедури має визначатись одним з пріоритетних заходів держави. Безпосередньо від цього залежить можливість реалізації особою своїх прав. Також, фіксація державою фактів народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу вже сьогодні має важливе значення при формуванні політики щодо подолання наслідків війни.