Skip navigation

09 травня 2023 року групою депутатів зареєстровано Проєкт Закону про основні принципи забезпечення компенсацій для жертв збройної агресії Російської Федерації (реєстраційний номер 9279). Мета проєкту полягає у визначені основних принципів захисту прав громадян України, які були порушені внаслідок збройної агресії, за рахунок компенсацій від РФ.

Проєктом Закону пропонують визначити: 

  • термін “жертва агресії”;
  • права жертв агресії; 
  • джерела отримання компенсацій;
  • основні принципи розподілу компенсацій. 

У значенні законопроєкту кожен громадянин/ка України вважається жертвою агресії, а також особи, які зазнали шкоди від збройної агресії РФ. Виключенням є особи, які підозрюються у вчинені або вчинили злочини проти національної безпеки України. 

Жертви агресії мають право на отримання компенсації за отриману моральну шкоду, яку нанесла РФ, починаючи із 2014 року. Право на компенсацію набувається на підставі письмової заяви. Такий документ може бути поданий у будь-який ЦНАП, через українські консульства за кордоном, або через застосунок «Дія». Компенсації жертвам агресії виплачуються за рахунок коштів, які належать РФ.

В своїй ініціативі депутати посилаються на положення Резолюції ООН від 16 грудня 2005 року №60/147. Резолюцією країнам рекомендовано створити цільовий фонд в інтересах захисту потерпілих від злочинів, які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, забезпечити права жертв на адекватне, швидке відшкодування завданої шкоди, зокрема моральної.

З огляду на те, що справедливе відшкодування шкоди або репарації є одним із визначальних принципів перехідного правосуддя, то подібні ініціативи є актуальними. Водночас поточний проєкту Закону не є тим документом, який забезпечить комплексний та належний підхід в цьому питанні. Документ потребує суттєвого доопрацювання, як в термінології, так і в визначені механізму відшкодування. 

Посилання:Проєкт Закону про основні принципи забезпечення компенсацій для жертв збройної агресії Російської Федерації знаходиться за посиланням.

Опис зображення: На картинці на помаранчевому фоні графічне зображення будівлі Верховної Ради України. В правому верхньому куті логотип ГО “ГРУПА ВПЛИВУ” білого кольору. По центру текст чорного кольору на світло-жовтому фоні “#ЗаконодавчаІніціатива щодо забезпечення компенсацій для жертв збройної агресії Російської Федерації”