Skip navigation

19 травня 2023 року групою депутатів зареєстровано Проєкт Закону про внесення змін до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” (реєстраційний номер 9310). Законопроєкт стосується питань забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання. Документ передбачає надання окремим категоріям ВПО додаткових гарантій щодо недопущення їх примусового виселення із житла для тимчасового проживання у період дії воєнного стану.

Ініціатори Проєкту Закону пропонують внести наступні зміни до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”:

  • органи місцевого самоврядування формують фонди житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО. Формування таких фондів здійснюється шляхом викупу (придбання), оренди, будівництва житла, реконструкції будинків і гуртожитків, переобладнання нежитлових приміщень у житлові, передачі житла в комунальну або державну власність, капітального ремонту об’єктів житлового фонду; 
  • у період дії воєнного стану визначені Урядом категорії ВПО мають право на безоплатне тимчасове проживання (за умови оплати вартості комунальних послуг) без обмеження строком. 

Слід зазначити, що питання формування органами місцевого самоврядування фондів житла раніше були врегульовані Постановою Кабінету Міністрів України №495 “Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб”. Уряд визначив одночасно декілька порядків направлених на забезпечення тимчасового проживання ВПО, а саме: 

  • формування фондів житла;
  • викупу, будівництва житла;
  • надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на викуп, будівництво житла;
  • надання житла, придбаного Держмолодьжитлом за рахунок коштів гуманітарної та іншої допомоги.

Також був затверджений перелік категорій соціально незахищених верств населення, які мають право на отримання житла в будівлях для тимчасового проживання ВПО. Таким чином, ці питання врегульовані на підзаконному рівні. Зазначене не виключає необхідності внесення змін в профільні Закони. Разом з тим, такі зміни мають бути комплексними і стосуватись в цілому забезпечення переселенців житлом. Окрім питань тимчасового житла, важливим є визначення правового статусу і функціонування  місць компактного поселення.

Посилання:

  • Проєкт Закону “Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” щодо деяких питань забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання” знаходиться за посиланням: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41947    

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року №495 “Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб”

Опис зображення: На картинці на світло-блакитному фоні графічне зображення будівлі Верховної Ради України. В лівому верхньому куті логотип ГРУПИ ВПЛИВУ помаранчевого кольору.  Посередині текст помаранчевого кольору “#ЗаконодавчаІніціатива щодо забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання”.