Skip navigation

Доступні інформаційні матеріали – запорука того, що з ними можуть ознайомитися всі громадяни.  Інформаційні матеріали мають відповідати таким вимогам:

 • матеріали підготовлені одночасно в декількох форматах, наприклад, друкованій та звуковій формах (листівка, передвиборча програма як поліграфічний продукт і як рекламний звуковий ролик тощо);
 • написані у легкому для читання та розуміння форматі;
 • зрозумілі та однозначні;
 • надруковані або змонтовані з дотриманням критеріїв доступності та універсальності, які наведені нижче. 

При підготовці дотримуйтеся таких рекомендацій (правил спрощеної мови):

 • використовуйте зрозумілі всім слова, уникайте використання важких для розуміння скорочень, символів;
 • не використовуйте фразеологію, метафори, які складно зрозуміти (як-от: дамоклів меч,  робити з мухи слона);
 • уникайте іншомовних слів, уживайте їх тільки у разі, якщо це справді потрібно за певного контексту, обов’язково пояснюйте такі слова (наприклад: гаджети (телефон, ноутбук));
 • за потреби вжити термін або маловідому назву, абревіатуру, скорочення щоразу вживайте слово або описову фразу, яка допоможе слухачу зрозуміти краще те, про що ви говорите;
 • користуйтеся прикладами, короткими та влучними наочними поясненнями;
 • використовуйте прості речення (не більше 15 слів, бажано, щоб речення не займало більше, аніж один рядок, для кожної нової ідеї – нове речення);
 • вживайте просту пунктуацію;
 • уникайте речення із заперечними конструкціями, натомість будуйте думку так, щоб вона мала форму ствердження (до прикладу, фразу “Прожитковий мінімум не може не бути рівним реальній вартості споживчого кошика” краще сформулювати так: “Прожитковий мінімум має випливати із реальної вартості споживчого кошика”);
 • уникайте пасивних дієслів і пасивних конструкцій, замінюйте їх на активні (наприклад, фразу “програма написана кандидатом” краще подати так: “кандидат написав програму”, “програма відображає погляди кандидата на…”).

Готуючи друковані матеріали:

 • розділіть інформацію на тематичні блоки, виділіть важливу інформацію контрастним щодо тла кольором і розмістіть її в логічній послідовності;
 • стежте, щоб інформаційні блоки містили тільки основну інформацію, не перевантажуйте деталями;
 • використовуйте звичні для сприйняття шрифти без зарубок (Тahoma, Arial, Courier тощо) розміром не менше 14 кеглів, залишайте достатні інтервали, не менше 1 пункту.
 • використовуйте однотонне тло, не друкуйте текст на зображеннях, фотографіях тощо;
 • надавайте перевагу чорним літерам на білому або світлому тлі – текст має бути контрастним;
 • уникайте курсиву, підкреслень, написання фраз, текстів повністю великими літерами, спеціальних дизайнів;
 • уникайте різнокольорових шрифтів;
 • приберіть переноси;
 • користуйтеся легкими для розуміння графіками, схемами, надавайте перевагу інфографіці та простим ілюстраціям;
 • вирівнюйте тексти за лівим краєм, приберіть абзацні відступи, робіть проміжки між абзацами;
 • використовуйте чіткі заголовки, шрифт заголовку не має істотно відрізнятися за розміром і стилем від шрифту основного тексту;
 • залишайте поля достатньо великими, щоб сторінка не виглядала перевантажено;
 • використовуйте чіткі зображення, розмір яких достатній, аби зрозуміти деталі та необхідні елементи;
 • замінюючи кольоровий друк на чорно-білий, простежте, щоб це не вплинуло на зрозумілість зображення.

Готуючи відео- та аудіоматеріали:

Для доступності відео- та аудіоматеріалів для людей із порушеннями слуху:

Для доступності відео- та аудіоматеріалів для людей із порушенням зору:

 • використовуйте  титри, синхронізовані з відео;
 • відеоматеріали мають бути спроєктовані таким чином, щоб уся інформація, яка передається у кольорі, також була доступною без кольору –  це необхідно для осіб із різними порушеннями кольоросприйняття. Щоб перевірити матеріал на доступність, переведіть його в чорно-білий колір і впевніться, що все видно чітко та контрастно;
 • переконайтеся, що вся інформації вимовляється чітко та голосно;
 • створіть можливість для використання аудіоматеріалів людьми з порушенням зору за допомогою програм для зчитування текстової інформації, таких як NonVisual Desktop Access (NVDA), VoiceOver.

Інформаційна доступність вебсайтів і соціальних мереж

Готуючи вебсайт або сторінку в соціальній мережі, подбайте про її доступність для всіх, зокрема дотримуйтеся таких рекомендацій:

 • проєктуючи сайт, вбудуйте версію для людей із порушенням зору та спеціальні можливості (лупа для збільшення тексту, скрінрідери – програми для зчитування текстової інформації, навігація клавішами тощо). При розробленні сайту ви можете користуватися вимогами, визначеними для державних органів постановою Кабінету Міністрів України “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність державних органів”;
 • перед запуском залучайте людей із різними видами інвалідності до тестування його на доступність, виправте виявлені недоліки і тільки потім працюйте далі;
 • дотримуйтеся правил спрощеної мови;
 • дотримуйтеся всіх викладених вище вимог до друкованих матеріалів; 
 • відео- та аудіоматеріали повинні мати титри та синхронний переклад на українську жестову мову;
 • до відеоматеріалів і зображень забезпечте текстовий опис або звукопис того, що відображено на відео, зображенні;
 • кожна інфографіка, схема, графіка мають бути продубльовані звичайним текстом, щоб людина незряча чи слабозора могла прочитати її за допомогою програм;
 • використовуйте контекстні заголовки, щоб спростити “читання” тексту за допомогою спеціальних скрінрідерів та програм озвучування текстів;
 • переконайтеся, що всі PDF-файли доступні для зчитування програмами, або використовуйте альтернативний документ у форматі Word;
 • мобільна версія сайту також має бути адаптованою.

Рекомендації щодо ефективного спілкування 

Під час спілкування з особами з інвалідністю варто:

 • звертатися безпосередньо до людини з інвалідністю, а не до особи, яка її супроводжує;
 • запитувати, потребує людина допомоги чи ні, а у випадку позитивної відповіді запитувати, що ви можете зробити, щоб надати підтримку;
 • не торкатися людини з інвалідністю чи її допоміжних засобів пересування без дозволу;
 • запитувати, чи потребує людина допомоги під час переміщення, при відкриванні дверей, але пам’ятайте, що вона може не потребувати чи не хотіти допомоги;
 • залишати достатньо місця для тих, хто користується кріслами колісними, ходунками, милицями чи іншими допоміжними засобами;
 • ставитися як до рівних, бути терплячим і готовим за потреби пояснити інформацію більше, ніж один раз;
 • пам’ятати, що деякі люди віддають перевагу дотриманню певних правил чи порядку (наприклад, особи з розладом аутичного спектру), тому за можливості погодьте ці певні правила чи порядок;
 • при спілкуванні з людиною на кріслі колісному займати таке положення, щоб бути на одному з нею рівні;
 • уникати проявів жалю, яке буде створювати упереджене враження;
 • пам’ятати, що не кожна інвалідність є видимою. Якщо людина просить про допомогу, надайте їй підтримку.

Відкритість, ввічливість, вихованість, уміння бачити людину, а не інвалідність – цінні якості, які допоможуть побудувати ефективну роботу з виборцями та іншими учасниками виборчого процесу.

Більш детально про особливості спілкування з особами з інвалідністю можна прочитати тут.

Більше рекомендацій ви знайдете у наших рекомендаціях щодо доступності та інклюзивності передвиборчих кампаній та діяльності політичних партій